بایگانی برچسب: s

محاله

محال هست که
من بگذارم و بروم
محال هست
چون حالا بازی بازی من هست
اما من می‌ایستم
برای کمی بیشتر
من به سادگی نمی‌بازم
ابن تو مرام من نیست

دست و پام بسته
من گیر افتادم
و نمی‌توانم تصمیم بگیرم
که چه دست‌آوردی داشتم
خودم را کنار کشیدم؟
راهم را گم کردم؟
اما فراموش نکردم
نه، حتی یک روز را

شاید حالا باور کنی
که من آدم شادی نیستم
از آدم‌های معمولی
خودم را جدا می‌کنم
ما کجا داریم می‌رویم
یکی دو هفته‌ای را وقت داشتیم
اما می‌دانم که مثل
من و تو به نظر می‌رسد

محال هست که
من بگذارم و بروم
محال هست
چون حالا بازی بازی من
اما من می‌ایستم
برای کمی بیشتر
من به سادگی نمی‌بازم
ابن تو مرام من نیست

متن آهنگ
دان‌لود آهنگ