بایگانی برچسب: s

و هفتی که نیامد

همیشه این موقع‌ها که می‌شد می‌رفتم روزنامه فروشی و سراغ مجله هفت را می‌گرفتم، و بعد از چند بار رفتمن و آمدن بالاخره می‌آمد و می‌خریدمش. هیچ‌وقت سر موقع نیامد. حالا دیگر اما اصلا نمی‌آید.

DSC_3748

محاله

محال هست که
من بگذارم و بروم
محال هست
چون حالا بازی بازی من هست
اما من می‌ایستم
برای کمی بیشتر
من به سادگی نمی‌بازم
ابن تو مرام من نیست

دست و پام بسته
من گیر افتادم
و نمی‌توانم تصمیم بگیرم
که چه دست‌آوردی داشتم
خودم را کنار کشیدم؟
راهم را گم کردم؟
اما فراموش نکردم
نه، حتی یک روز را

شاید حالا باور کنی
که من آدم شادی نیستم
از آدم‌های معمولی
خودم را جدا می‌کنم
ما کجا داریم می‌رویم
یکی دو هفته‌ای را وقت داشتیم
اما می‌دانم که مثل
من و تو به نظر می‌رسد

محال هست که
من بگذارم و بروم
محال هست
چون حالا بازی بازی من
اما من می‌ایستم
برای کمی بیشتر
من به سادگی نمی‌بازم
ابن تو مرام من نیست

متن آهنگ
دان‌لود آهنگ