بایگانی برچسب: s

و هفتی که نیامد

همیشه این موقع‌ها که می‌شد می‌رفتم روزنامه فروشی و سراغ مجله هفت را می‌گرفتم، و بعد از چند بار رفتمن و آمدن بالاخره می‌آمد و می‌خریدمش. هیچ‌وقت سر موقع نیامد. حالا دیگر اما اصلا نمی‌آید.

DSC_3748