بایگانی دسته: موسیقی

محاله

محال هست که
من بگذارم و بروم
محال هست
چون حالا بازی بازی من هست
اما من می‌ایستم
برای کمی بیشتر
من به سادگی نمی‌بازم
ابن تو مرام من نیست

دست و پام بسته
من گیر افتادم
و نمی‌توانم تصمیم بگیرم
که چه دست‌آوردی داشتم
خودم را کنار کشیدم؟
راهم را گم کردم؟
اما فراموش نکردم
نه، حتی یک روز را

شاید حالا باور کنی
که من آدم شادی نیستم
از آدم‌های معمولی
خودم را جدا می‌کنم
ما کجا داریم می‌رویم
یکی دو هفته‌ای را وقت داشتیم
اما می‌دانم که مثل
من و تو به نظر می‌رسد

محال هست که
من بگذارم و بروم
محال هست
چون حالا بازی بازی من
اما من می‌ایستم
برای کمی بیشتر
من به سادگی نمی‌بازم
ابن تو مرام من نیست

متن آهنگ
دان‌لود آهنگ

دمیدن در باد

چقدر راه را یک مرد باید طی کند
پیش از این که یک مرد نامیده شود؟
بله، و چند دریای دیگر را یک کبوتر سفید باید پرواز کند
پیش از این که میان شن‌ها آرام بگیرد؟
بله، و چند بار دیگر توپ‌ها باید بخروشند
پیش از این که برای همیشه قدغن بشوند؟
دوست من، پاسخ، دمیدن در باد است،
پاسخ دمیدن در باد است.
چند بار یک مرد باید جستجو کند
پیش از این که بتواند آسمان را ببیند؟
بله، و چندتا گوش یک مرد باید داشته باشد
پیش از این که صدای فغان مردم را بشنود؟
بله، و چند مرگ دیگر لازم است تا به او بفهماند
که آدم‌های خیلی زیادی مردنده‌اند؟
دوست من، پاسخ، دمیدن در باد است،
پاسخ دمیدن در باد است.
چند سال یک کوه می‌تواند سرپا بایستد
پیش از این که به دریا شسته بشود؟
بله، و چند سال بعضی از مردم می‌توانند زنده بمانند
پیش از این که اجازه آزادی داشته باشند؟
بله، و چند بار دیگر یک مرد باید رویش را برگرداند
و وانمود کند که چیزی را نمی‌بیند؟
دوست من، پاسخ، دمیدن در باد است،
پاسخ دمیدن در باد است.

دان‌لود آهنگ
متن اصلی ترانه
صفحه رسمی باب دیلان